Brand kan verwoestend zijn. Het kan bedrijfspanden volledig in de as leggen en het leven kosten aan mensen. Met name de rookontwikkeling kost jaarlijks vele levens. Brandveiligheid dient daarom hoog op het prioriteitenlijstje van ondernemers te staan. Vaak hebben mensen wel de klok horen luiden met betrekking tot brandpreventiemaatregelen. Lastiger vinden ze echter de vraag hoe je systematisch en structureel werkt aan de brandveiligheid van kantoren of andere bedrijfspanden. Deze checklist geeft je hier handvatten voor.

Vluchten

De veiligheid van personen gaat altijd boven die van spullen. Daarom zijn goede uitgangen en vluchtwegen essentieel. Vraag jezelf af:

 • Kan ik de vluchtdeuren meteen en zonder omslachtigheden openen?
 • Zijn de vluchtwegen niet geblokkeerd?
 • Zijn onze deuren niet langer dan nodig open? (Deuren vervullen een brandwerende functie als ze dicht zijn.)

Materialen

In kantoren zijn bepaalde stoffen extra gevoelig om in brand te vliegen, zoals versieringen en stofferingen. Het is goed om hier extra aandacht aan te besteden:

 • Zijn ze niet in de buurt van hittebronnen van meer dan 80 graden Celsius?
 • Zijn de stoffen zo goed als mogelijk geïmpregneerd?
 • Voor gordijnen is het beter als ze de vloer niet raken, versiering moet juist hoger dan 2,5 meter hoog hangen.

Sigaretten en kaarsen

Jaarlijks gaan meerdere kantoorpanden in vlammen op door sigaretten of kaarsen die brand veroorzaken. Daarom:

 • Moet het rookverbod worden nageleefd en moet een eventuele rookruimte ten alle tijden voldoen aan de striktste brandveiligheidseisen.
 • Moet goed aangegeven zijn dat er een rookverbod is en op welke plaatsen er gerookt mag worden.
 • Dienen eventuele kaarsen in stabiele houders te zijn bevestigd, die zijn gemaakt van materialen die geen vlam kunnen vatten.

Afval

Afval vliegt gemakkelijk in brand. Check daarom:

 • Of afvalcontainers die binnen staan zijn gemaakt van onbrandbaar materiaal.
 • Of ook papierbakken, asbakken en eventuele gft-bakken zijn gemaakt van stoffen die niet kunnen ontvlammen.

Elektra

Kortsluiting en andere elektrische mankementen kunnen leiden tot brand. Onderdeel van je checklist brandveiligheid kantoor moet daarom ook zijn:

 • Controle of alle elektrische installaties voldoen aan de normen van NEN 1010.
 • Controle of alle ruimtes ook zonder zonlicht licht genoeg zijn.
 • Controle of de buitendeuren voldoende zijn verlicht.

Blussen

Ontstaat er toch brand, dan moeten jij en je werknemers snel en accuraat kunnen ingrijpen. Controleer daarom bij de blusmiddelen of ze:

 • Allemaal nog aanwezig zijn.
 • Allemaal (nog) zijn goedgekeurd.
 • Meteen te gebruiken zijn en de toegang niet wordt geblokkeerd.
 • Zijn voorzien van een goed zichtbaar pictogram, als ze zijn ingebouwd in een kast.

Brandmeldinstallatie

Je brandmeldinstallatie is een vitaal onderdeel voor de brandbestrijding:

 • Check (regelmatig) of de installatie in goede staat is en alle functies werken.
 • En of er altijd personen aanwezig zijn die zijn geschoold in de brandmeldinstallatie.
 • Controleer of alle brandwerende compartimenten die op de tekening staan ook daadwerkelijk nog aanwezig zijn.
 • Wordt er halfjaarlijks of jaarlijks getest conform NEN 2654 en wordt dit accuraat bijgehouden in een logboek?

Alarmeren en ontruimen

Efficiënt en effectief alarmeren en ontruimen is cruciaal om erger te voorkomen. Daarom:

 • Moet regelmatig gecheckt worden of de ontruimingsalarminstallatie volledig functioneert.
 • Dien je te checken of het ontruimingsplan klaarligt en geactualiseerd is.
 • Wordt het BHV-rooster goed nageleefd?
 • Voldoet de ontruimingsalarminstallatie aan alle NEN 2654-eisen?

Andere installaties

Bij een brandveiligheidscontrole mag je ook overige installaties zoals de warmte- en rookafvoer-, sprinkler-, brandweerlift- en noodverlichtingsinstallatie niet vergeten. Controleer:

 • Of de werking hiervan 100 procent in orde is.
 • Of het periodieke onderhoud (juist) wordt uitgevoerd.

Ingang voor de brandweer

Er is (doorgaans) een speciale ingang aangewezen voor de brandweer:

 • Is deze ingang te gebruiken zoals het hoort?
 • Bevinden het aanwijsbord en de zwaailamp zich op hun plaats?
 • Is het speciale kastje voor de brandweer nog intact en vrij te bereiken?
 • Zijn alle sleutels die in dit kastje horen te hangen er nog? En hebben ze het juiste labeltje?

Keuken en meubels

De keuken- en interieurinrichting mag niet worden overgeslagen bij het checken op 26brandveiligheid van je kantoor:

 • Zijn de kookplekken veilig?
 • Is de keuken zo veel mogelijk vrij van brandbare materialen?
 • Als er wordt gekookt, is er dan altijd een deksel of branddeken beschikbaar voor gevallen van vlam in de pan?
 • Strookt de opstelling van de stoelen met het opgestelde plan?

  Phoenix Data Care DS2002E

  Phoenix Data Care DS2002E brandwerende datakluis

Verwarming en kachel

Installaties voor het verwarmen van de bedrijfsruimte moeten goed worden gecontroleerd:

 • Zijn er geen (of in ieder geval zo min mogelijk) losse verwarmingstoestellen aanwezig?
 • Worden brandbare materialen uit de buurt van stookplekken (zoals kachels of geisers) gehouden?
 • Worden rookkanalen regelmatig schoongemaakt door gecertificeerde reinigers?

Blussen

Om ontstane branden goed te kunnen bestrijden, is het van belang dat je:

 • Goed in de gaten houdt dat brandkranen en winplaatsen voor bluswater vrij bereikbaar zijn.
 • Checkt of dat de brandweer alle mogelijke brandhaarden ongehinderd kan bereiken.
 • Nagaat of dat alle brandkranen nog aanwezig zijn en het doen.
 • Nagaat of dat alle brandslanghaspels werken, vrij toegankelijk zijn en regelmatig worden gecontroleerd.

Brandwerende materialen

Met de juiste brandwerende materialen kun je ervoor zorgen dat de brand niet te snel uitbreidt. Zorg daarom dat:

 • Alle scheidingen om brand en rook te weren in orde zijn.
 • Controleer of de brand- en rookwerende deuren uit zichzelf kunnen sluiten.
 • Er geen middelen worden gebruikt om deze zelfsluitende deuren open te houden (bijvoorbeeld blokjes of wiggen) en dat de kleefmagneten naar behoren functioneren.
 • De brandwerende plafonds voldoen aan de laatste eisen op het gebied van brandveiligheid voor kantoren.

Werkzaamheden

Zijn er werkzaamheden in je kantoor die niet gebruikelijk zijn, dan:

 • Dien je goed in de gaten te houden of die werkzaamheden brandveilig worden verricht.
 • Moet je je afvragen of hierboven omschreven punten extra in de gaten moeten worden gehouden naar aanleiding van de werkzaamheden.
 • Moet tijdens en na de werkzaamheden worden gekeken of de procedures en protocollen nog up-to-date zijn en aanvullende vergunningen moeten worden aangevraagd.

Bewaar bedrijfsmaterialen brandveilig

Hoewel personen belangrijker zijn dan spullen, is het ook belangrijk om bedrijfsmaterialen goed te beschermen. Met brandkasten en brandwerende kluizen zorg je dat belangrijke gegevensdragers, archieven of documenten een eventuele brand overleven. Natuurlijk blijft voorkomen beter dan genezen, dus zorg vooral dat je bovenstaande checklist goed naleeft.